Pages Menu
Categories Menu
Dmitry Tsvetkov The State

Dmitry Tsvetkov The State

Research publication

Publication of the Moscow Museum of Modern Art
Moscow, 2011
Published with support from Mikhail Prokhorov Foundation

Editor
Nelly Podgorskaya
Texts
Konstantin Agunovich
Maria Kravtsova
Viacheslav Kuritsin
Alexander Panov (Fedor Romer)
Dmitry Tsvetkov
Interviews
Vladimir Levashov
Milena Orlova
Copy Editor
Nina Bereznitskaya
Design
Dmitry Melnik

ISBN 978-5-91611-050-0
М.: Maier, 2011. – 224 p., ill.

IMG_7415

IMG_7420

IMG_7424

IMG_7425

IMG_7429

IMG_7430

IMG_7432