Pages Menu
Categories Menu
Tatiana Mavrina Magic of Brush

Tatiana Mavrina Magic of Brush

Album

Open-Art Festival Chereshnevy Les
Moscow, 2013

Design
Dmitry Melnik
Text
Anna Chudetskaya
Editor
Liya Adashevskaya
Coordinator
Yana Lukonina
Corrector
Yelena Yakubchik
Publisher
Nelly Podgorskaya

М.: Nelly Podgorskaya (Maier), 2013. — 88 p., ill.

IMG_7433

IMG_7434